10.5.07

Preĝo

Patro nia, kiu estas en la ĉielo
sanktigata estu Via nomo
Venu Via regno
Fariĝu Via volo
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj
Kaj ne konduku nin en tenton
sed liberigu nin de la malbono
Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro eterne
Amen

(De Wikipedia)

No comments: