11.6.09

Fellowship of British Christian Esperantists

Hodiaŭ, mi recevis informaĵon pri FBCE, la Brita sekcio de Kristana Esperantista Ligo Internacia. Mi pensas, ke mi subskribu. Venonta jaro, mi predikos je la diservo de 91-a Brita Kongreso de Esperanto. Mi jam estas tre nervoza -- mia Esperanto pliboniĝu antaŭ tiam!

No comments: